Dokumentace

Komunikační protokol K-Bus

Komunikační protokol K-Bus slouží pro nativní komunikaci PLC Wago s terminály společnosti Wago Kontakttechnik GmbH. V dalším textu je označení "moduly", "svorky" a "terminály" identické.

  • Terminály na K-Bus lince jsou vkládány za sebou (zasunutím do předcházejícího terminálu). Pro řádné zakončení sběrnice je nutné na konec sběrnice vložit zakončovací terminál 750-600.

Přidáním PLC sestavy Wago se pod PLC automaticky vytvoří komunikační kanál s protokolem KBUSLink.Název - název kanálu.
Povolit
- kanál musí být povolen (True), aby komunikoval.
ID - identifikační číslo.
Protokol - vybereme KBus
Linkový protokol - KBusLink (pro komunikaci na KBus)
Parametry protokolu K-Bus
Metoda validace - Pouze podle typu, Podle typu a varianty, Podle typu varianty a řady:

  • Validace podle typu - Kód za lomítkem
  • Validace podle varianty - Číselné označení za pomlčkou na terminálu
  • Validace podle řady - Řada PLC např. 750, 753


Pravým kliknutím na kanál otevřeme kontextové menu. Pro přidání zařízení existují tři možnosti:

  • Přidat zařízení (nedoporučuje se, nutno vše vyplnit ručně)
  • Přidat zařízení z knihovny (doporučený postup)
  • Detekce modulů (možné, pokud máme PLC již připojeno k Idekit Studio)

Pokud známe typ terminálů a jejich pozice na sběrnici (např. z projektu zapojení rozvaděče), nejsnazším způsobem je přidáním zařízení z knihovny. Zařízení z knihovny můžete přidat kliknutím pravého tlačítka myši na kanál a volbou "Přidat zařízení z knihovny".Knihovna zařízení nabízí už vytvořené sestavy wCIO a wMX a podporované terminály od společnosti Wago. Z adresáře vybírejte zařízení s vyšší verzí prototypu dvojklikem na zařízení nebo kliknutím na šipku doprava a potvrzením "OK".


Detekce modulů vyhledá všechny připojené terminály na K-Busové sběrnici:

- připojíme se k PLC, které je připojeno na sběrnici s terminály- pravým tlačítkem klikneme na kanál, "Detekce modulů"

Pokud PLC není v režimu Oživování, je do něj automaticky přepnuto:V dialogovém okně se zobrazí nadetekované moduly:Importovat - Import nadetekovaného terminálu
Pozice - Pozice terminálu na sběrnici
Typ - Typ detekovaného terminálu (červené podbarvení značí, že terminál není přidaný v sestavě)
Název prototypu - Název prototypu v knihovně K-Busových zařízení

Pro import vyberte zařízení, které chce přidat do sestavy, a zvolte "Další". Do sestavy se přidají zařízení u kterých jste zvolili "Importovat".
Poslední možností, jak do sestavy přidat terminál je vytvořením vlastního zařízení - Pravý klik na kanál, "Přidat zařízení".Ve vlastnostech vyplňte parametry KBus:
Pozice na sběrnici - Pozice terminálu na sběrnici
Typ zařízení - Analogové vstupy, Digitální vstupy, Analogové výstupy, Digitální výstupy, Virtuální (Terminál, který fyzicky není na sběrnici - např. napájecí terminál), Zvláštní (Specifická karta, např. uživatelem vytvořená karta)
ID typu zařízení - ID terminálu
Řada zařízení - Neznámá nebo je to jedno (Specifická řada), Řada 750 a Řada 753
Varianta zařízení (0..8) - Kódové označení za lomítkem na PLC, nejčastěji K000-0005
Varianta zařízení - Rozšířená - Rozšířená varianta zařízení
Velikost oblasti vstupních dat - Oblasti procesních image v bytech
Velikost oblasti výstupních dat - Oblasti procesních image v bytech
Heslo pro komunikaci s moduly - Pro zápis do terminálu s registry je nutné specifikovat heslo
Zdroj pro diagnostiku - Aktuálně není funkce implementovaná
Počet kanálů - Počet datových bodů na zařízení (např. terminál se 4 DI bude mít počet kanálů 4)
Napájecí kontakty - Nožové kontakty terminálů, které se zasouvají do terminálů
Spotřeba - Spotřeba v mA, podle které se hlídá počet fyzických terminálů na sběrnici

Otevřete editor zařízení a přidejte skupinu (Pravý klik do editoru a "Přidat skupinu"). Typ skupiny může být "ReadOnly" pro čtení nebo "WriteOnly" pro zápis. Následně přidejte datový bod (Pravý klik do editoru a "Přidat datový bod" nebo klávesová zkratka "Insert"). Ve vlastnostech datového bodu přiřaďte skupinu, ke které bude datový bod přiřazený, Typ mapované hodnoty - Bit (Typ ST - bool), BuiltIn (Typ ST - všechny ostatní datové typy) a Array (Typ ST - všechny datové typy a délka pole), Povolení Autogenu pro automatické vygenerování proměnné nebo manuální namapování datové typu IO => ST (čtení) a ST => IO (zápis).

Parametry datového bodu KBus:
Ofset dat - Posunutí po bytech
Bitový ofset - Posunutí po bitech
Pořadí bytů - Pořadí bytů pro čtení standardním nastavením je 12345678
Počet bytů - Počet čtených/zapisovaných bytů

Konfigurace analogových vstupů/výstupů

Konfigurace analogových vstupů/výstupů se provádí ve vlastnostech datového bodu.Diagnostika povolena - Povolení měření
Kalibrační data - Výrobce (posunutí křivky) nebo Uživatelský (nahrání vlastních dat - není implementováno)
Kanál povolen - Povolení měření
Nad rozsah - Detekce horní hranice měřicího rozsahu (např. u Pt1000 (-50..150 °C) je detekováno nad 150 °C
Nad rozsah, uživatelský - Detekce horní hranice měřicího rozsahu uživatelem navoleného rozsahu
Pod rozsah - Detekce spodní hranice měřícího rozsahu (např. u Pt1000 (-50..150 °C) je detekováno pod -50 °C)
Pod rozsah, uživatelský - Detekce spodní hranice měřícího rozsahu uživatelem navoleného rozsahu
Přerušeno - Detekce rozpojeného čidla
Zkrat - Detekce zkratovaného vedení k čidlu
Skupinová chyba - Skupinová chyba není v RT PLC implementována
Typ analogového vstupu - Pro správné měření vyberte analogový vstup s odpovídajícími parametry, např. teplotní čidlo Pt1000 (-50..150 °C / 0.01) má rozsah měření -50..150 °C, použijte tedy transformaci Lib.Core.v1_0.Linear, kde parametry budou nastavené takto K: 0.01 (hodnota za lomítkem u teplotního rozsahu) a Q: 0
Uživatelské škálování - Uživatelský přepočet není v RT PLC implementován 

Pro aplikování změny konfigurace nahrajte sestavu do PLC.

Export zařízení na K-Bus kanálu

Export K-Bus zařízení na K-Bus kanálu do CSV formátu slouží pro dokumentaci. Export proveďte pravým kliknutím na kanál a zvolte "Export položky":V dialogovém okně pro export zařízení na kanálu si zvolte z průzkumníku výstupní cestu, pro přepsání již existujícího souboru zvolte "Přepsat existující".


Oddělovač sloupců - Sloupce se budou oddělovat podle zvoleného elementu - Středník ";", Čárka "," nebo Tabulátor " "
Včetně hlavičky - V záhlaví souboru budou viditelné zvolené položky - "Název až Pozn."
Včetně patičky - V zápatí souboru budou viditelné zvolené položky - "Název až Pozn."

Název - Název datových bodů u kanálu
Jméno pro Autogen - Nastavený název datových bodů v autogenu popř. mapovaná proměnná
Povolit - Povolení kanálu
Typ mapované hodnoty - BuiltIn, Bit nebo Array
Typ ST - Nastavený datový typ
Délka pole - Pokud je typ mapované hodnoty Array, je možné vyexportovat délku pole
Skupina - Přiřazená skupina
Interval čtení/zápis - Nastavený internal čtení/zápisu datového bodu
Vlastnost role dat. bodu - Attribute - zeleně podbarvené datové body nebo Data - fyzický datový bod
Transformace - Attribute - Nastavená transformace
ID - Vygenerované ID pro datový bod
Pozn. - Poznámka u datového bodu