Dokumentace

GETUTCTIME

Název funkce

GETUTCTIME

Volání v ST

PROGRAM GETUTCTIME_DEMO
VAR
DT1: DT;
END_VAR
DT1:= GETUTCTIME();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu UTC času.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití