Dokumentace

Get Startup Flags

Získání startovacích parametrů programu

Název funkce

GETSTARTUPFLAGS

Popis

Volaná funkce na výstupu vrací hodnotu, která signalizuje, po jakém procesu byl program spuštěn.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> UDINT číselný status; výsledek kontroly nastavení systému

Funkce

Po spuštění programu výstup funkce getstartupflags vrátí číselný status, který signalizuje, po jakém procesu došlo ke spuštění programu. Status indikuje, jestli se jedná o první spuštění programu po spuštění RT (zapnutí napájení, teplý restart, studený restart), spuštění programu s on-line změnami nebo spuštění programu jako po studeném restartu. Výstupní proměnná => hlásí výsledek spuštění programu.

Bit výstupní proměnné Význam
0 První start programu po spuštění RT (typicky po zapnutí napájení)
1 Start programu s požadovanými On-line změnami
2 Studený start

Bity mohou být kombinovány, např. hodnota 5 (bity 0 a 2, tedy 1 + 4 = 5) znamená první start programu po spuštění napájení, zároveň jde o studený start. Příklad použití Stavová hodnota na výstupu této funkce indikuje akci, po které byl na PLC program spuštěn. V aplikaci je tak možné rozlišit, zda šlo o start programu po výpadku napájení nebo po některém z řízených restartů. Na základě této informace je možné zvolit např. různé způsoby nabíhání technologie.