Dokumentace

Slew Rate Limit (B84)

Změna stavu s konstantním sklonem

Název bloku

B84_SLEW_RATE_LIMIT

Volání v ST

PROGRAM TEST B84
VAR
REAL1,REAL2 : REAL;
FB : LIB.CORE.V1_0.B84_SLEW_RATE_LIMIT;
END_VAR
FB(IN:=REAL1, TDOWN:=T#3S, TUP:=T#3S, OUT=>REAL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok zamezí skokovým změnám výstupu, nastavením času tup a tdown se určí sklon změny z 0 na 100 za zadaný čas. Sklon náběhu a sestupu se nastavuje zvlášť.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní signál 0
TDOWN TIME Čas sestupu z hodnoty 100 do 0 30 s
TUP TIME Čas náběhu z hodnoty 0 do 100 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Omezený výstupní signál
SIGN BOOL Znaménko výstupního signálu

Funkce

Blok převádí vstup in na výstup out s omezením maximálního sklonu výstupního signálu out v čase. Sklon je definován parametry Tdown a Tup, zvlášť pro klesající a pro rostoucí případ. Tdown je čas potřebný pro změnu y z hodnoty 100 na 0 a Tup je čas potřebný pro změnu y z hodnoty 0 na 100. Když vstup in mění svou hodnotu pomalu, pak out=in, jinak se snaží následovat vstup s maximálním povoleným sklonem definovaným parametry Tdown a Tup.

Když nastavíte Tdown=0, pak je snížení hodnoty in převedeno okamžitě na výstup out, podobně je tomu u Tup. Při spuštění programu je výstup out nastaven okamžitě podle vstupu in.
Výstup sign určuje znaménko výstupu out. Když y>= 0, sign=true, jinak sign=false.

 

Funkce v případě špatného nastavení

Když Tdown<= 0, předpokládá se, že Tdown=0, když Tup<= 0 tak se předpokládá, že Tup=0.

Obrázek 1: B84 Změna stavu s konstantním sklonem – Tup=3 s. Sklon zůstává konstantní.

Příklad použití

Průběh náběhu ze vstupní hodnoty 0 do 100 při požadovaném čase náběhu Tup = 2000 (s).