Dokumentace

CONCAT

Název funkce

CONCAT

Volání v ST

PROGRAM CONCAT_DEMO
VAR
STRING1,STRING2,STRING3: STRING;
END_VAR
STRING1:=CONCAT(IN1:=STRING2,IN2:=STRING3);
END_PROGRAM

Popis

Funkce sloučí všechny řetězce na vstupech v jeden výstupní.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_STRING Vstupní část řetězce

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití