Dokumentace

Web server

Integrovaný web server na PLC umožňuje vytvářet přístupovou uživatelskou politiku, analyzovat data z historie, ovládat více PLC z jednoho web serveru - Controller as external webserver a zobrazit i textovou šablonu - Nastavení přechodu z grafické stránky do textové.

Pozor: Pokud PLC pracuje jako integrovaný web server (tedy pro hodnoty pouze z "tohoto" PLC), není možné ho již současně využívat pro funkci External webserver (tj. jako web server pro více PLC najednou), a naopak. Webové stránky se při každém nahrání přehrají nejnovějším obsahem.

Založení grafické šablony pro web v PLC

Webové stránky připravujeme v integrovaném HMI editoru jako šablonu. Vytvoření nové HMI šablony:

Následně je potřeba vyplnit jméno a typ nové šablony. Typ displeje bude "Grafický". Typ bude šablony bude "PLC" a v poslední položce PLC - zde je potřeba vybrat, pro které PLC ze sestavy bude šablona určena. Podle vybraného PLC bude umožněno navázat proměnné na objekty.

Vlastnosti grafické šablony

Každá grafická šablona má své specifické vlastnosti - Typ HMI šablony, Přiřazené PLC, Styly objektů, Viditelné záhlaví a Rozlišení stránky.

Mezi editovatelné vlastnosti patří název a rozlišení šablony.

Rozlišení lze vybrat z nabídky, nebo po přepnutí do volby "Specifický" hodnoty libovolně změnit.

Způsoby tvorby šablony

Ve Vlastnosti stránky:

Vlastnosti stránky
Název - Pojmenování stránky
Šířka/Výška - Nastavené rozlišení grafické šablony, mělo by odpovídat předpokládanému rozlišení prohlížeče, ale není to nutné - stránka se přizpůsobí velikosti okna
Pozadí - Paleta barev "Idekit Studio" nabízí specifické barvy pouze pro Idekit Studio a paleta barev "Idekit" nabízí barvy synchronizované barvy v softwarech Idekit
Zdroj obrázku na pozadí - Výběr importovaného obrázku na pozadí stránky
Natažení obrázku na pozadí - None (zachování původní velikosti), Stretch (roztažení obrázku), UniformStretch (při roztažení obrázku se zachová poměr stran)
Velikost rastru - Velikost rastru je v pixelech, usnadňuje zarovnávání objektů
Viditelný - Viditelnost stránky v menu aplikace Idekit Visual (pokud je v menu neviditelná, lze na ni odkázat tlačítkem z jiné stránky)
Uživatelská skupina - Přiřazená uživatelská skupina s přístupovými právy
Styly objektů - Přiřazený styl objektů
Pozn. - Záložka pro poznámku

Do pracovní plochy jsou vkládány aktivní objekty - gadgety (ze záložky HMI objekty), které jsou následně navázány na proměnné v PLC.

Používání grafických HMI objektů

Mezi grafickými HMI objekty se nachází 19 typů objektů, každý z nich má jiné vlastnosti. Tyto objekty lze tažením vložit do HMI šablony. Na daný objekt je poté potřeba přiřadit proměnnou z nabídky.

Z panelu nástrojů byl vybraný objekt Value Indicator - indikátor analogové hodnoty, na který se přiřadí proměnná z dialogu pro výběr proměnné

Práce s HMI objekty včetně jejich vlastností je popsaná na stránce Grafické HMI objekty.

Přidání další stránky je možné pomocí tlačítka "+". Smazání stránky je možné pomocí křížku na záložce.

Tipy pro rychlejší práci v grafickém editoru

- Pravý klik na vložené objekty v pracovním prostoru HMI šablony umožňuje kopírovat objekty s pozicí (klávesová zkratka Ctrl+Shift+C).
- Zvětšení/zmenšení Z-indexu u objektu (přenést na popředí/pozadí) je možné z kontextového menu (pravý klik na označený objekt a "Přenést na popředí" nebo "Přenést na pozadí") nebo z horní lišty v sekci Z-index.
- Seskupení objektů umožňuje vytvoření celku z označených objektů a zachování vzdáleností mezi jednotlivými objekty
- Přidat objekt do stylů - práce se styly je popsaná na stránce Vytváření stylů

Uživatelská politika

Vytvoření uživatelské politiky včetně nastavování uživatelských skupin na jednotlivé stránky je popsáno na stránce Uživatelská politika

Nahrání webu na PLC

Před nahráním webu si ve vlastnostech PLC zvolte jazykové nastavení webu. Ve vybraném jazyce budou zobrazovány generické texty, jako názvy dnů v týdnu u časových programů, menu atd.

 

Dalším krokem je nahrání grafické šablony na PLC: ve vlastnostech PLC v záložce "Parametry webu" vyberte vytvořenou šablonu zařízení. Záložka "Adresář s definicí" se vyplní automaticky. V případě, že šablonu s webem nebudete mít v aktuální sestavě, definici vyberte jako soubor v záložce "Adresář s definicí".

Nahrání webu je možné z horní lišty kliknutím na tlačítko "Nahrát sestavu" nebo pravým klikem na PLC - Operace s PLC - Nahrát web.

Ovládání webu

Ovládání webového serveru je ukázáno na uživateli, který má všechna přístupová práva. Pokud některé funkce popsané níže na vašem webu nejsou dostupné, zkontrolujte práva přihlašovaného uživatele.

V případě, že výchozí uživatel pro webový server má zadané (neprázdné) heslo, po přistoupení na web server se zobrazí dialog pro zadání přihlašovacího jména a hesla.

Odhlášení

Odhlášení je možné kliknutím na ikonu  .

Procházení stránek

Pro filtraci nebo překlikem mezi schématy klikněte na tlačítko "Schéma".

Velikost zobrazení schématu

- Přizpůsobit velikosti schématu velikosti prohlížeče
- Zobrazit schéma v originální velikosti
- Zobrazit schéma na šířku prohlížeče

Analýza hodnot v grafu

Pro zobrazení hodnot v grafu je nutné vybrat hodnoty, které chcete analyzovat, pomocí kombinace Ctrl + levý klik na myši. Označené hodnoty se zobrazí u ikony pro zobrazení grafu. Data je možné analyzovat v historií (pouze uložená data) nebo v osciloskopickém režimu, kdy se graf průběžně aktualizuje.

Zobrazení hodnot v osciloskopickém módu

Pro zobrazení hodnot v osciloskopickém režimu zvolte ikonu "Osciloskopického režimu"

Zobrazení hodnot v historii

Nastavení ukládání hodnot do historie je popsané v Nastavení ukládání dat do databáze (historie). Po nastavení zobrazení historických dat zrušte označení "Osciloskopického režimu" a vyberte si časové období, které chcete v grafu zobrazit.

Pokud bude legenda grafu zobrazovat "noData", ověřte správnost nastavení ukládání dat do databáze

Popis funkcí grafu

U řad dat je možné zobrazit vzorkované body výběrem ikony "Vybrat všechy body"

Pro obnovení zobrazených dat v grafu vyberte ikonu pro "Znovu načíst data zobrazená v grafu"

Zrušení výběru bodů (tzv. "odznačení") provedete kliknutím na ikonu "Zrušit vybrané body"

Export grafu do PNG nebo CSV formátu je možný výběrem ikony pro export grafu

Schování legendy

Zobrazení legendy

Schování popisků legendy

Posunutí grafu vlevo

Posunutí grafu vpravo

Přiblížení grafu

Oddálení grafu

Skrýt ovládání grafu

Přehled alarmů a alarmový log

Pro zobrazení přehledu alarmů a alarmového logu se ujistěte, že má uživatel Idekit Studio v "Uživatelských právech pro HMI" přidané právo na "Alarmy".

Pro zobrazení přehledu alarmů nebo alarmového logu na webserveru klikněte na ikonu pro zobrazení alarmů .
V přehledu alarmů se zobrazují alarmy, které jsou v jiném stavu než "Normal". Potvrzení alarmu je možné tlačítkem "Confirm", smazání již neaktivního (odeznělého) alarmu tlačítkem "Reset".

Čas - Čas posledního obnovení alarmového přehledu
Zpráva - Cesta k alarmu v projektu, tedy název datového bodu
Stav - Active - Aktivní alarm, Active Ack. - Aktivní potvrzený alarm, Memory - Odeznělý alarm, Memory Ack. - Odeznělý potvrzený alarm
Akce - Confim - Potvrzení aktivního alarmu, Reset - Smazání odeznělého alarmu

Zobrazení alarmového logu

Pro zobrazení alarmového logu na web serveru klikněte na ikonu pro zobrazení/schování panelu s historií alarmů. (Ve výchozím nastavení je alarmová historie schovaná).


Alarmový log se skládá ze dvou stránek po 8 kB, jeden záznam má 160 B, což odpovídá cca 100 alarmových záznamů.

Čas - Čas vzniku alarmového stavu
Zpráva - Cesta k alarmu v projektu
Stav - Active - Aktivní alarm, Active Ack. - Aktivní potvrzený alarm, Memory - Odeznělý alarm, Memory Ack. - Odeznělý potvrzený alarm
Zdroj - Zdroj potvrzení alarmu
Poznámka - Poznámka k alarmu

Alarmový log můžete stáhnout do CSV formátu kliknutím na .

Systémový log

Pro zobrazení systémového logu musí mít v Idekit Studio uživatel přidané právo na "SystemLog" - viz "Uživatelská politika" . Na webu klikněte na ikonu .

Čas - Čas vzniku zprávy
Zdroj - Zdroj zprávy; název procesu, který zprávu vyvolal
Úroveň - Úroveň zprávy - slouží mj. pro filtrování
Zpráva - Obsah zprávy - text, který vysvětluje, co se v systému dělo.

Popis funkcí systémového logu

Zobrazení dalších stránek je možné pomocí šipek - doleva resp. doprava
Obnovení systémového logu provedete kliknutím na
Systémový log můžete stáhnout do CSV formátu kliknutím na . Časové období alarmového logu si můžete zvolit kliknutím na

Systémová konfigurace

Konfigurace systému je popsaná na stránce "Systémová konfigurace"