Dokumentace

ACOSH

Název funkce

ACOSH

Volání v ST

PROGRAM ACOSH_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ACOSH(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu inverzní trigonometrické funkce k funkci hyperbolický cosinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota (větší nebo rovna jedné)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití

tady odkaz je.