Dokumentace

Práce v plném módu

Plný mód umožňuje s HMI šablonami pracovat úplně stejným způsobem jako zjednodušený mód. Přináší však další možnosti, které ve zjednodušením módu nejsou dostupné.

Šablony funkčních bloků

Při práci v plném módu je do HMI projektu krom šablon PLC a Terminálu také možno vytvářet šablony funkčních bloků a programů.

Příklad využití

Ve spustitelném projektu je nadefinován program "program_1.fbd". V tomto programu je použit blok B30_On_Off_Control_Sequence. Pro tento blok je vytvořena textová HMI šablona. Šablona obsahuje předpřpiravené menu pro zadání požadované teploty, nastavení hystereze a informaci o výstupu z bloku.

Po vložení bloku do programu je na něm možno nastavit parametr "Pro HMI Import" na True. Dále je možno nastavit název, který se bude v tetovém menu zobrazovat a následně je možno vybrat odkaz na šablonu funkčního bloku.

Mezi nabízenými šablonami budou pouze šablony vytvořené pro tento konkrétní blok. Šablon může být pro jeden funkční blok vytvořeno libovolné množství.

Takto označený funkční blok již bude možné automaticky importovat například do šablony PLC. V šabloně PLC se automaticky vytvoří pložka s názvem, který byl vyplněn ve vlastnostech funkčního bloku. Dále se do další úrovně zobrazí struktura menu odpovídající vybrané šabloně funkčního bloku.

Mezi funkčními bloky budou viditelné všechny dostupné funkční bloky. Okno slouží jako filtr.

Po založení a otevření šablony funkčního bloku jsou v nabídce proměnných pouze vstupy, výstupy a lokální parametry daného bloku.

Strukturu je možno tvořit bez omezení. Může obsahovat jakékoliv prvky. Platí pro ni stejná pravidla jako pro jiné textové šablony. Jediné omezení je možnost navázat objekty pouze na prvky daného funkčního bloku.

Po vložení do programu již stačí jen označit blok jako "Pro HMI import" a vybrat příslušnou šablonu.

Takto označený blok je určen pro automatický import do dalších HMI šablon. Pokud je například vytvořena šablona pro PLC, na kterém běží daný program, bude šablona tohoto bloku automaticky vytvořena do šablony PLC.

Prvky šablony budou po vložení zašedlé. To značí, že se jedná o needitovatelný objekt. Je stále svázán se zdrojovou šablonou. Veškeré změny, které budou provedeny ve zdrojové šabloně se automaticky projeví na všech místech jejího použití.

Objekt šablony v kontextovém menu možnosti "Odemknout" a "Odemknout rekurzivně". První možnost umožní editaci daného objektu, ale pokud obsahuje ještě nějaké další vnořené šablony, ty zůstanou uzamčeny. Možnost "Odemknout rekurzivně" odemkne komplet celou šablonu včetně jakýchkoliv vnořených šablon.

Šablony funkčních bloků lze samozřejmě vytvářet i pro uživatelské funkční bloky. Uživatel tak má možnost vytvořit si vlastní funkční blok, k němu si rovnou i vytvořit definici pro textové menu. Při tvorbě definice pro LCD displej nebo terminál již tedy není potřeba vše znovu a znovu ručně vytvářet nebo kopírovat, ale po použití šablony je menu tvořeno automaticky, vždy stejně a bez dalších nutných úprav. Pokud by byly úpravy nutné, tak je možno upravit přímo zdrojovu šablonu a dojde tedy k úpravě všech použití skrze všechny HMI šablony.

Při tvorbě šablony pro funkční blok lze narazit na případ, že funkční blok obsahuje další vnořený funkční blok, na který je již připravena šablona. Takovýto blok může být bez obav také označen jako "Pro HMI Import". Při použití HMI importu při tvorbě šablony pro funkční blok dojde opět automaticky k vytvoření příslušných položek menu.

Šablony programů

Stejným způsobem jako šablonu pro funkční blok lze vytvořit i šablonu pro program.

Při zakládání šablony pro program již lze naplno využít možností automatického importu označených prvků. Zaškrtávátko "HMI Import" automaticky vytvoří položky v menu pro objekty označené jako "Pro HMI Import". Pokud jsou takto vytvořeny například funkční bloky, které již mají nadefinovány svoje šablony, celé menu se prakticky tvoří samo. Záleží již jen na uživateli, kolik šablon a pro jaké bloky má vytvořeno.