Dokumentace

Bit Decomposition (BD19)

Rozklad na bity

Název bloku

BD19_BIT_DECOMPOSITION

Volání v ST

PROGRAM BD19_TEST
VAR
I1: LINT;
O1: ARRAY [0 .. 63] OF BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.BD19_BIT_DECOMPOSITION; END_VAR

FB(IN := I1, OUT=>O1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Funkce provádí bitový rozklad z celočíselné hodnoty na jednotlivé bity (v poli).

Vstupy

Vstup Typ Význam
ENABLED BOOL Povolení provozu
IN LINT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT ARRAY [0 .. 63] OF BOOL Výstupní pole binárních hodnot
BS BOOL Znaménko vstupu in, když IN<0 pak BS=FALSE

Funkce

Blok převádí vstup IN na jednotlivé bity OUT[0..63]. Když je IN<0 pak BS=FALSE, jinak BS=TRUE.

Příklad použití