Dokumentace

STRING_TO_BYTES

Název funkce

STRING_TO_BYTES

Volání v ST

PROGRAM STRING_TO_BYTES_DEMO
VAR
L: dint:=4;
in_string: string := "AA@A";
bytes: bytearray;
in_string_ref : ref_to string;
END_VAR
in_string_ref := REF in_string;
bytes:=string_to_bytes(str:=in_string_ref,l:=L);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede řetězec znaků na hodnoty ASCII kódu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
STR STRING_REF Vstupní řetězec znaků
L DINT Počet posílaných znaků

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BYTEARRAY Pole hodnot ASCII znaků

Příklad použití