Dokumentace

LDT_TO_LDATE

Název funkce

LDT_TO_LDATE

Volání v ST

PROGRAM LDT_TO_LDATE_DEMO
VAR
LDT1: LDT;
LDATE1: LDATE;
END_VAR
LDATE1:=LDT_TO_LDATE(LDT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru datumu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 LDT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LDATE Výstupní hodnota

Příklad použití