Dokumentace

Přístup k proměnným jiného PLC

Vytvoříme si sestavu s více regulátory. V naší ukázce použijeme pouze dva regulátory (pro více regulátorů je nastavení stejné). Pro každý regulátor si vytvoříme samostatný projekt s jedním programem.

Do obou regulátorů si vytvoříme jednoduchý program, ve kterém použijeme proměnnou, kterou budeme při ladění měnit, a druhou, ve které bude hodnota z jiného PLC.

K oběma regulátorům přidáme kanál, který si nastavíme podle následujícího obrázku. Dle potřeby nastavíme čas telegramu a pauzu mezi telegramy.

Do kanálu si přidáme zařízení. Ve vlastnostech zařízení si vybereme zdrojové PLC, SSCP adresu, přístupové jméno a heslo.
Koncový bod:
HwConfiguration - použije se IP adresa, která je nastavena v HW konfiguraci vybraného PLC.
Deploy - použije se IP adresa pro připojení k danému PLC.
Custom - použije se IP adresa vyplněná "natvrdo" ve vlastnostech tohoto komunikačního zařízení.

Do zařízení si přidáme skupinu, kterou budeme používat ke čtení dat. Pro každou proměnnou, kterou chceme vidět ve druhém PLC, si vložíme hardwarovou proměnnou. Nastavíme si typ proměnné a v parametru "Zdrojové proměnná" si přiřadíme proměnnou, kterou chceme číst.

V mapování proměnných si přiřadíme skutečnou proměnnou, pod kterou se nám hodnota bude zobrazovat ve druhém PLC.

Zkompilujeme sestavu, nahrajeme sestavu a spustíme ladění. Ladění spustíme pro obě PLC. Pro každé PLC se zobrazí samostatný sloupeček s hodnotami a časem poslední komunikace.