Dokumentace

Helper: Multi In Bool 8

Název bloku

HELPER_MULTIINBOOL8

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..7] OF BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIINBOOL8;
END_VAR
FB(IN0:=BOOL1, IN1:=BOOL2, OUTARRAY=>ARRAYBOOL);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..7] OF BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIINBOOL8;
END_VAR
FB(IN1:=BOOL1, IN2:=BOOL2, OUTARRAY=>ARRAYBOOL);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu 8 hodnot typu bool do pole boolů.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1..IN8 BOOL Vstupní hodnoty

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUTARRAY ARRAY[0..7] OF BOOL Výstupní pole boolů

Příklad použití