Dokumentace

Vytváření stylů

Tvorba stylů slouží pro definování nového výchozího vzhledu jednotlivých grafických HMI prvků. Pokud chceme přidat nový styl objektů, začneme kliknutím pravým tlačítkem na složku „Zdroje“, která se nachází ve stromu HMI projektu. Vybereme možnost „Přidat“ a dále pak „Přidat styly objektů“. V zobrazeném dialogu pak vyplníme název nového stylu.

Nový styl se po vytvoření zobrazí ve stromu HMI projektu ve složce „Zdroje“. Styly můžeme odlišit od importovaných obrázků tak, že nemají žádnou souborovou příponu. Případně je možno si pro ně vytvořit samostatnou složku.

Editaci stylu zahájíme dvojklikem na položku stylu ve stromové struktuře. Případně pravým tlačítkem myši a vybráním první volby kontextového menu - „Otevřít editor“. Editor se nám otevře standardně jako další záložka pracovní plochy.

Nejprve je třeba vybrat, pro které HMI prvky budeme chtít styl definovat. Učiníme tak kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoli do prostoru editoru stylu a vybráním první možnosti z kontextového menu – „Přidat styl objektu“.

Zobrazí se nám následující nabídka, kde můžeme vybrat které objekty chceme v novém stylu definovat. Parametr „Zdrojové styly“ pak určuje, jaký styl bude použit jako výchozí pro vykreslení do editoru.

Vybrané objekty se nám zobrazí na pracovní ploše spolu s názvem daného prvku. Kliknutím na objekt můžeme upravit jeho vlastnosti v pravém panelu. Vytvoříme tak grafický styl pro daný objekt HMI.

Jakmile nový styl vytvoříme, přibude nám možnost ho zvolit u vytvořených objektů jako parametr pole „Styly objektů“ ve všech grafických HMI šablonách a definicích napříč celým projektem. Výchozí vzhled objektu se pak vždy odvíjí od stylu, který je v tomto poli zvolen.

Vzhled objektů se dá samozřejmě definovat pro každý prvek zvlášť v pravém panelu „Vlastnosti prvku“. Vybraný styl určuje pouze výchozí nastavení těchto polí.