Dokumentace

TIMETOTALMINUTES

Název funkce

TIMETOTALMINUTES

Volání v ST

PROGRAM TIMETOTALMINUTES_DEMO
VAR
T1: TIME;
LR1:LREAL;
END_VAR
LR1 := DATETOTALMINUTES(IN1 := T1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající počtu minut jako desetinné číslo.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní hodnota

Příklad použití