Dokumentace

Mapování globálních proměnných na HW

Globální proměnné je nutno namapovat na HW proměnné, neboť samotné HW proměnné nelze užít pro tvorbu programů.

Zmáčkněte tlačítko „Zkompilovat sestavu“ a klikněte dvakrát na položku „PLC“ v průzkumníku sestavy, tím vyvoláte editor PLC na hlavní pracovní ploše. V editoru vyberete ve spodní části záložku „Mapování I/O“. Na záložce si najdete vytvořený I/O modul a vybraným vstupům a výstupům modulu přiřadíte založené proměnné. Do sloupce „IO=>ST“ budete přiřazovat proměnné pro vstupy (v našem případě teplota) a do sloupce „ST=>IO“ pak proměnné pro výstupy. Jednotlivé proměnné pro přiřazení lze vytvořit přímo v editoru mapování pravým kliknutím myši a výběrem "Vytvořit novou proměnnou". Po vytvoření proměnné dojde automaticky k přiřazení pro daný vstup / výstup.

Další možností je nechat si vygenerovat a přiřadit proměnné automaticky. Při kliknutí na zařízení máte možnost nastavit automatické generování proměnných, funkci "autogen" lze nastavit také u jednotlivých HW proměnných. Po zadání názvu proměnné do kolonky "Jméno pro Autogen" můžete kliknout pravým tlačítkem na řádek, nebo označit více řádků a poté kliknout a zvolit "Nastavit autogen".

Poté zaškrtnout "Povolit Autogen" a dát OK a proměnná bude vygenerována a automaticky namapována na zvolenou HW proměnnou.

Více o Autogenu naleznete v kapitole Autogen