Dokumentace

Toggle

Název funkčního bloku

Toggle

Volání v ST

PROGRAM Blok
VAR
FB:Lib.Core.V1_0.Toggle;
in_var:bool;
out_var:bool;
END_VAR
FB(In:=in_var, out=>out_var);

END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok funguje jako přepínač. Vstup reaguje na náběžnou hranu. Při první náběžné hraně dojde k přepnutí výstupu na TRUE. Při druhé náběžné hraně dojde k přepuntí výstupu na FALSE.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN BOOL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní hodnota