Dokumentace

TO_STRING

Název funkce

TO_STRING

Volání v ST

PROGRAM TO_STRING_DEMO
VAR
I1: INT;
S1: STRING;
END_VAR
S1:=TO_STRING(I1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru řetězce.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_MAGNITUDE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> STRING Výstupní hodnota

Příklad použití