Dokumentace

SUB_TOD_TIME

Název funkce

SUB_TOD_TIME

Volání v ST

PROGRAM SUB_TOD_TIME_DEMO
VAR
TOD1,TOD2: TOD;
TIME1: TIME;
END_VAR
TOD2:= SUB_TOD_TIME(IN1:=TOD1, IN2:=TIME1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí rozdíl vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TOD Vstupní hodnota
IN2 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TOD Výstupní signál

Příklad použití