Dokumentace

On-Off Control - Heating (B31)

On/Off sekvenční regulátor - Topení

Název bloku

B31_REVERSE_ON_OFF_CONTROL_SEQUENCE

Volání v ST

PROGRAM B31_TEST
VAR
IN1, IN2:REAL;
O1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.B31_REVERSE_ON_OFF_CONTROL_SEQUENCE;
END_VAR

FB(X:=IN1, W:= IN2);
O1:= FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží jako On/Off sekvenční regulátor parametrizovatelný pomocí typu kontroleru CONTROLLERTYPE, šířky pásma Xp a offsetu OFF.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLED BOOL Povolení provozu True
X REAL Řízená hodnota (obvykle teplota) 0
W REAL Žádaná hodnota (obvykle teplota) 22
CONTROLLERTYPE CONTROLLERTYPE Typ kontroléru (topení, chlazení) chlazení
XP REAL Šířka pásma 1
OFF REAL Offset, přidáván k žádané hodnotě W 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál (obvykle spínání ohřev nebo chlazení)

Výstupní proměnná "OUT" má od verze funkčního bloku 1.1 příznak RETAIN, aby docházelo k uchování posledního stavu při restartu PLC.

Funkce

Blok implementuje sekvenční On/Off regulátor, kde x je zpravidla řízená teplota a w+Off je žádaná hodnota (parametr Off je offset). Pojďme vysvětlit proces řízení: Dejme tomu, že teplota x je nízká, pak se nastaví out=true a topení je zapnuté. Když teplota x vzroste nad práh w+Off, blok nastaví out=false a topení se vypne, takže teplota x může klesnout. Když teplota poklesne na x=w+Off-Xp pak se out=true a topení se opět spustí. Teplota začíná stoupat a celý proces se opakuje.

Offset Off můžete použít dvěma způsoby: můžete nastavit Off=0 a hodnotu x nastavit podle parametru w, nebo nastavit Off=Xp/2 a nastavte střední hodnotu x podle parametru w, viz Obrázek níže.

Parametr enable povoluje vypnout regulátor. Když enable=true pak je regulátor vypnutý a out=false.

Poznámka:
V místě levého okraje w+Off je vždy out=true. V pravém hraničním bodě w+Off+Xp je výstup out není určen (závisí na vnějších okolnostech, zda je dosaženo zdola nebo shora).

Příklad použití