Dokumentace

Konstanty

Konstanty jsou proměnné, definované uvnitř deklarace, která obsahuje klíčové slovo CONSTANT. U konstant se nepředpokládá, že by se jejich hodnoty v průběhu vykonávání programů měnily.

Příklad:

VAR CONSTANT 
PI: REAL:=3.141592;
END_VAR