Dokumentace

Autogen - automatické namapování softwarových proměnných na vstupy a výstupy

Před vlastním spuštěním funkce Autogen je třeba:

Pravým tlačítkem klikněte na přidané zařízení a vyberte volbu "Nastavit Autogen". Při používání zjednodušeného módu je tato volba automaticky zapnuta a při přidání zařízení dochází automaticky ke generování a namapování proměnných.

Povolte Autogen, zvolte do kterého projektu se mají proměnné generovat, a potvrďte OK.

Zaškrtnutím volby "Včetně atributů" dojde k vygenerování všech proměnných včetně proměnných "commblock", "timestamp", "commerror". Pokud je jako operace vybrána volba "Vypnout autogen", opět může být vybráno, kdy mají být odebrány i proměnné vedené jako atributy.

Proměnné se vygenerují do projektu, při otevření "PLC", v záložce "Mapování I/O", jsou vidět provázané proměnné.

Název proměnné vygenerované pomocí Autogenu můžete libovolně měnit ve sloupci "Jméno pro Autogen".

Proměnné v projektu naleznete v "generated.Mixed.st". Tento soubor je ovšem přístupný pouze pokud je sestava v Plném módu.