Dokumentace

DECOMPOSETIME

Název funkce

DECOMPOSETIME

Volání v ST

PROGRAM DECOMPOSETIME_DEMO
VAR
DT1: DT;
O1,MS:INT;
H,M,S:SINT;
END_VAR
O1 := DECOMPOSETIME(T := DT1, HOURS => H, MINUTES => M, SECONDS => S, MILLISECONDS => MS);
END_PROGRAM

Popis

Provede dekompozici proměnné datum a čas na jednotlivé složky času v celočíselných hodnotách.

Vstupy

Vstup Typ Význam
T DT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> INT Výstupní signál, hodnota 1 odpovídá úspěšnému vykonání převodu.
HOURS INT Počet hodin
MINUTES SINT Počet minut
SECONDS SINT Počet sekund
MILLISECONDS INT Počet milisekund

Příklad použití