Dokumentace

LN

Název funkce

LN

Volání v ST

PROGRAM LN_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= LN(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu přirozeného logaritmu vstupní hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití