Dokumentace

LDT_TO_DATE

Název funkce

LDT_TO_DATE

Volání v ST

PROGRAM LDT_TO_DATE_DEMO
VAR
DATE1: DATE;
LDT1: LTD;
END_VAR
DATE1:=LDT_TO_DATE(LDT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru datumu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 LDT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DATE Výstupní hodnota

Příklad použití