Dokumentace

INSERT

Název funkce

INSERT

Volání v ST

PROGRAM INSERT_DEMO
VAR
STRING1,STRING2,STRING3: STRING;
INT1: INT;
END_VAR
STRING1:=INSERT(IN1:=STRING2,IN2:=STRING3,P:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce sloučí dva řetězce s možností toho, že druhý řetězec bude vnořený do prvního.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1,IN2 ANY_STRING Vstupní řetězce
DECIMAL ANY_INT Pozice, za kolikátým symbolem začne druhý řetězec

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití