Dokumentace

Výsledky

V okně "Výsledky" se zobrazují chyby v programu nebo v konfiguraci regulátoru. Výsledky si lze otevřít ze záložky "Zobrazit -> Výsledky".

Popis zpráv

Typ - je jedna z možností Error, Warning, Information.
Položka - je nejčastěji projekt (spustitelný nebo knihovní) nebo regulátor.
Položky - jsou podobjekty, kterých se hláška týká. Jde např. o soubory s kódem, nebo zařízení pod regulátorem.
Soubor - je soubor (pokud je relevantní a k dané Items existuje a Items obsahuje 1 položku)
Řádek a Sloupec - je pozice v souboru (pokud je relevantní)
Zpráva - hlášení s podrobnostmi