Dokumentace

Identifikátory

Identifikátor je řetězec písmen, číslic a podtržítek (_), který se používá pro pojmenování následujících prvků:

Identifikátor musí začínat písmenem nebo podtržítkem a nesmí obsahovat mezery. Znaky národních abeced (písmena s háčky a čárkami) nejsou v identifikátorech povoleny. Velikost písmen nehraje v identifikátoru roli.

Příklad:

IW215, QX75, IDENT, LIM_SW_5, abcd, ab_cd, _MAIN, _12V7