Dokumentace

TAN

Název funkce

TAN

Volání v ST

PROGRAM TAN_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= TAN(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu trigonometrické funkce tangens.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota (v radiánech)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití