Dokumentace

Zálohování proměnných

Uložení aktuálních hodnot proměnných z PLC do výchozí hodnoty v programu se provádí pro případ záměny PLC nebo tehdy, chceme-li do projektu zálohovat hodnoty, které nastavila během provozu obsluha - jde o časové programy, ekvitermní křivky atd.  

Před zálohováním proměnných se ujistěte, že je navázáno připojení k PLC. Klikněte pravým tlačítkem myši na PLC a vyberte "Získat proměnné".

Úspěšné získání proměnných si můžete ověřit v levém dolním statusu textovou hláškou "Proměnné úspěšné získány".

V prohližeči proměnných si označte proměnné, které chcete propsat do počátečních hodnot, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Nastavit jako počáteční hodnotu".

V dialogu pro vytvoření počáteční hodnoty vyberte regulátor, na kterém chcete vytvořit počáteční hodnoty a funkce. Volba "Nastavit počáteční hodnotu pokud je rovná výchozí hodnotě" slouží k propsání hodnoty, pokud je nastavená hodnota v PLC např. 0 a proměnná by neměla deklarovanou počáteční hodnotu.

Úspěšné propsání hodnoty si můžete zkontrolovat v prohlížeči proměnných ve sloupci "Počáteční hodnota".

U lokálních proměnných není možné počáteční hodnotu propsat!

Ukládání proměnných do flash paměti

Standardně se proměnné do flash paměti ukládají periodické každé 3 hodiny. Změnu tohoto nastavení můžete provéstr ve vlastnostech PLC "Zálohování proměnných".

Povoleno - Povolení pro ukládání do flash paměti.
Periodické ukládání povoleno - Povolení pro periodické ukládání do flash paměti
Perioda - Časový úsek pro ukládání do flash paměti
Spouštěcí proměnná - Při vygenerování náběžné hrany na proměnné (datový typ - bool) dojde k okamžitému ukožení do flash paměti

V případě, že dojde k překročení vyhrazeného prostoru pro ukládání proměnných do flash paměti, tak se po zkompilování sestavy ve výsledcích zobrazí varovná hláška a k zálohování proměnných do flash paměti nebude docházet.

Na PLC s operačním systémem Linux (markMX, mark320, mark220, wPLC750-8101 a wPLC750-8102) je pro ukládání proměnných do flash paměti vyhrazeno 256 kB, což odpovídá např. 400 proměnných s datovým typem string. Na PLC s operačním systémem FreeRTOS (mark100, mark100v2, mark120, mark125, mark150, mark150/485, mark150/485s, IMIO100, IMIO105, IMIO110, ICIO200 a ICIO205) je pro ukládání do FLASH paměti vyhrazeno 103,4 kB, což odpovídá např. 200 proměnných s datovým typem string.

Po překročení vyhrazeného prostoru pro ukládání proměných do FLASH paměti se po zkompilování sestavy ve výsledcích zobrazí chybová hláška o tom, že došlo k překročení vyhrazeného prostoru. Pro úspěšnou kompilaci je nutné ve vlastnostech PLC vypnout zálohování proměnných. Ukládání proměnných typu RETAIN se nezmění.