Dokumentace

Digital Demultiplexer (BD11)

Digitální demultiplexer

Název bloku

BD11_DIGITAL_DEMULTIPLEXER

Volání v ST

PROGRAM BD11_TEST
VAR
INPUT:REAL;
SELECTOR:LINT;
IN1: BOOL;
OUT1: LIB.CORE.V1_0.MULTIIOBOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.BD11_DIGITAL_DEMULTIPLEXER;
END_VAR
FB(IN:=IN1, SEL:=SELECTOR);
OUT1:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok implementuje demultiplexor pro logické hodnoty. Pokud je SEL=1, pak na první prvek výstupního pole OUT se přenáší hodnota ze vstupu IN. Pokud je SEL=2, hodnota ze vstupu IN se přenáší na druhý prvek výstupního pole, atd. Všechny ostatní výstupy jsou nastaveny na hodnotu parametru DEFAULT.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní hodnota False
SEL LINT Volič výstupu 0
DEFAULT BOOL Základní hodnota všech výstupů False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOBOOL Výstupní signál

Příklad použití