Dokumentace

Hardwarové možnosti

Platformy, na kterých může běžet Idekit Runtime, se dají rozdělit na 3 základní skupiny:

  • RT na platformě Windows
  • RT na platformě Linux
  • Kompaktní zařízení s již nainstalovaným RT (např. FreeRTOS)

Pro správné fungování RT na platformě Windows a Linux je nutné softwarové zalicencování. Kompaktní zařízení se již dodávají včetně licence.

Jednotlivé platformy se od sebe liší výkonem a paměťovými možnostmi. Na jedné straně jednoduchá zařízení, která mají omezené výpočetní možnosti - obslouží pouze několik jednotek, nanejvýše desítek fyzických datových bodů - na druhé potom stojí průmyslový počítač vybavený Windows CE s Idekit Runtime s možností komunikace se stovkami fyzických datových bodů a v podstatě s neomezenými výkonovými možnostmi.