Dokumentace

LIMIT

Název funkce

LIMIT

Volání v ST

PROGRAM LIMIT_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= LIMIT(IN:=REAL1, MN:= 0, MX:=10); //LZE VOLAT I JAKO REAL2:= LIMIT(REAL1, 0, 10)
END_PROGRAM

Popis

Omezuje rozsah hodnot výstupní proměnné do rozmezí od MN (minimum) do MX (maximum). Funkci lze ekvivalentně popsat jako MIN(MAX(IN,MN),MX).

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota
MN ANY_ELEMENTARY Minimální hodnota
MX ANY_ELEMENTARY Maximální hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_ELEMENTARY Výstupní hodnota

Příklad použití