Dokumentace

NEG

Název funkce

NEG

Volání v ST

PROGRAM NEG_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= NEG(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí negaci vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_NUMBER Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_NUMBER Výstupní signál

Příklad použití