Dokumentace

Helper: Multi Out Bool

Název funkce

HELPER_MULTIOUTBOOL

Volání v ST

Volání verze V1.0
PROGRAM HELPER
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR

LIB.CORE.V1_0.HELPER_MULTIOUTBOOL(INARRAY := ARRAYBOOL, OUT0 => BOOL1, OUT1 => BOOL2);
END_PROGRAM

Volání verze V1.1
PROGRAM HELPER
VAR
BOOL1, BOOL2: BOOL;
ARRAYBOOL: ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR

LIB.CORE.V1_1.HELPER_MULTIOUTBOOL(INARRAY := ARRAYBOOL, OUT1 => BOOL1, OUT2 => BOOL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží k převodu pole Bool na 16 hodnot typu Bool.

Vstupy

Vstup Typ Význam
INARRAY ARRAY[0..15] OF BOOL Vstupní pole boolů

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ARRAY[0..15] OF BOOL Výstupní pole boolů
OUT1..OUT16 BOOL Výstupní hodnoty

Příklad použití