Dokumentace

Integer Scheduler (T19)

Časový program, integer

Název bloku

T19_INT_SCHEDULER

Volání v ST

PROGRAM TEST_T19
VAR
FB : LIB.HVAC.V1_0.T19_INT_SCHEDULER := (TPGVALUE := [(STARTTIME := 0, STATE := 0),
(STARTTIME := 1630, STATE := 7),
(STARTTIME := 1750, STATE := 0),
(STARTTIME := 3070, STATE := 7),
(STARTTIME := 3190, STATE := 0),
(STARTTIME := 65535, STATE := 0)],
EXCEPTIONS := [(STARTTIME := 1000, ENDTIME := 2000, STATE := 0)]);
DT1:DT;
INT1:UINT;
END_VAR
DT1:=getlocaltime();
FB(CURRENTTIME:=DT1, OUT=> INT1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Časový program je zdroj proměnné typu integer, která se mění podle týdenního kalendáře s max. 42 událostmi (změnami stavu). Je možné vložit i výjimky, ohraničené datem a časem.

Vstupy

Vstup Typ Význam
CURRENTTIME DT Datum a čas, pro případ, že je nutné použít jiné než aktuální systémové datum a čas
DEFAULTVALUE UINT Hodnota nastavená na výstup v případě en=false

Výstupy

OUT UINT Aktuální stav časového programu

Funkce

Časový program porovnává aktuální datum a čas s předpisem v tabulce a výslednou hodnotu posílá na výstup. Ten nabývá hodnot v rozmezí definovaném typem integer. Editace časového programu je možná z Idekit Studio nebo HMI - LCD displeje, webového rozhraní, touchscreenu, vizualizace nebo jiného klienta).

Popis vnitřních struktur

Popis Význam
STATE Aktuální stav časového programu
STARTTIME Minuty od začátku dne

Příklad použití

Časový program se používá pro vícestavové řízení, jako například přepínání mezi stavy Komfort, Pokles, Úspora a Vypnuto. (Pro povolení chodu zařízení podle provozních hodin, pro nastavování nočních poklesů atd. použijte blok T17_BOOLEAN_SCHEDULER, pro přímé zadávání požadovaných hodnot T18_REAL_SCHEDULER.)

Na obrázku je časový program použit pro přepínání stupňů ventilátoru ve stavech Vypnuto / Stupeň 1 / Stupeň 2 / Podle CO2. V režimu řízení podle CO2 je na základě hladiny CO2 v místnosti přepínáno mezi 1. a 2. stupněm.

V editoru je pak vyplněno krátké ranní provětrávání od 7:00 na 2. stupeň, provoz na první stupeň v době ranního a večerního provozu a automatické řízení podle CO2 přes den.