Dokumentace

Import zařízení

Označíme si PLC, do kterého chceme Importovat kanál se zařízeními.

Vybereme soubor s exportovaným kanálem se zařízeními.

Kanál se nám vložil do projektu.