Dokumentace

Začínáme - průvodce instalací

Nejprve si zvolte platformu pro kterou chcete produkt Idekit instalovat. Jednou z možností je nechat si od nás vytvořit kompilát optimalizovaný přesně na míru projektu a hardwaru, nebo zvolit jednu z předpřipravených variant. Pro testování je možné stáhnout si verzi zdarma.

Pro konfiguraci a vývoj vlastního automatizačního SW si stáhněte vývojové prostředí zdarma Idekit Studio pro Windows. Detailní pokyny naleznete v podrobném instalačním průvodci produktu Studio.

Na vlastní automatizační platformu (regulátor) je poté potřeba stáhnout a přenést Runtime pro vlastní běh aplikace. Podporujeme tyto podporované platformy:

Podrobné instalační příručky naleznete zde.