Dokumentace

LDATE_TO_DT

Název funkce

LDATE_TO_DT

Volání v ST

PROGRAM LDATE_TO_DT_DEMO
	VAR
		LDATE1: LDATE;
		DT1: DT;
	END_VAR

	DT1:=LDATE_TO_DT(LDATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LDATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití