Dokumentace

Přehled alarmů

Přehled alarmů slouží pro souhrmné zobrazení všech alarmů v sestavě. Alarmový přehled zobrazuje informace o aktuálním stavu, prioritě, času vzniku, času odeznění, času potvrzení a času smazání

Alarm je možné potvrdit nebo smazat pravým klikem myši - Potvrdit alarm nebo smazat slarm