Dokumentace

TIMETOTALMILLISECONDS

Název funkce

TIMETOTALMILLISECONDS

Volání v ST

PROGRAM TIMETOTALMILLISECONDS_DEMO
VAR
T1: TIME;
LR1:LREAL;
END_VAR
LR1 := DATETOTALMILLISECONDS(IN1 := T1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající počtu milisekund (tisícin sekundy).

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní hodnota

Příklad použití