Dokumentace

Připojení přes proxy

V založené sestavě, která je zapnuta v plném modu, si přiřadíme PLC a stáhneme konfiguraci. Ve vlastnostech PLC si zkontrolujeme síťové připojení IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS. Do parametrů proxy si vložíme Proxy ID, URL a Interval keep-alive, který určuje, jak často se bude PLC hlásit serveru. Nakonec povolíme Proxy.

Nahrajeme konfiguraci do PLC.

Restartujeme PLC.

Po restartu PLC nahrajeme projekt do PLC a spustíme ladění. Ve stavu systému uvidíme stav proxy serveru, počet volných slotů a počet obsazených slotů. Stavy proxy serveru:

Connected - připojeno

Connecting - připojování

Idle - pomalé připojení

FailedToConnect - chyba připojení

HostNotFound - server nenalezen

Postup připojení přes proxy

Ukončíme ladění PLC. K používanému profilu si vytvoříme odvozený profil. Přepneme se do odvozeného profilu, upravíme Parametry pro spojení s PLC -> Typ spojení změníme na Proxy. Do parametrů pro připojení doplníme URI a Proxy ID. Sestavu zkompilujeme a spustíme ladění.

Ve stavu systému je stav připojení a vidíme, že jeden slot je obsazen. Všechna data z regulátoru jsou nyní dostupná stejně, jako kdybychom byli připojeni přímo na IP adresu PLC.