Dokumentace

ADD_LTOD_LTIME

Název funkce

ADD_LTOD_LTIME

Volání v ST

PROGRAM ADD_LTOD_LTIME_DEMO
VAR
LTIME1: LTIME;
LTOD1,LTOD2: LTOD;
END_VAR
LTOD2:= ADD_LTOD_LTIME(IN1:=LTOD1, IN2:=LTIME1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu součtu vstupních hodnot (datumů). Používá se pro přičítání časového přírůstku k proměnné typu "čas ve dni".

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LTOD Vstupní hodnota
IN2 LTIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LTOD Výstupní signál

Příklad použití