Dokumentace

Programovací možnosti

Vytvářet samotné programy je možné pomocí dvou základních nástrojů: strukturovaného textu (ST) a funkčních bloků (FUPLA, Function Plan).

Strukturovaný text je textový programovací jazyk navržený pro programování řídících algoritmů.

FUPLA je programování pomocí funkčních bloků.

Tyto dva způsoby je možné kombinovat. Kromě programů lze též vytvořit funkce nebo funkční bloky, a s těmi potom operovat při vytváření programů. Lze například v ST napsat funkční blok a ten použít posléze ve FUPLA editoru, případně vytvořit funkční blok a potom ho použít v programu vytvářeném pomocí FUPLA editoru atd. Uživatel má možnost si utvářet vlastní struktury programů.

Všechny programy, funkce a funkční bloky lze ukládat, exportovat a dále používat v dalších projektech, tudíž uživatel může např. tvořit vlastní knihovny funkčních bloků, programů a funkcí.

Důležitou vlastností vývojového prostředí je možnost hromadné editace společných vlastností.

Dostupnost funkcí vývojového prostředí je dáno uživatelským modem. Uživatel si na začátku programování - při vytváření sestavy volí mezi módy „full“ a „simple“.

Plný programovací mód - „Full mode“

V plném programovacím módu jsou dostupné veškeré funkce a konfigurace, které prostředí nabízí.

Zjednodušený programovací mód - „Simple mode“

Tento mód umožnuje uživatelsky jednodušší tvorbu SW pro jeden regulátor. Uživateli je umožněno programovat funkční logiku pouze ve FUPLA editoru, regulátor má přednastavenou úlohu, je zapnuto automatické generování proměnných atd. Více viz "Založení sestavy - zjednodušený mód"