Dokumentace

NOT

Název funkce

NOT

Volání v ST

PROGRAM NOT_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
END_VAR
BOOL2:= NOT BOOL1;
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí negaci vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití