Dokumentace

Pulse Encoder (IEC 61131)

Název bloku

TP

Volání v ST

PROGRAM TP
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
TIME1,TIME2: TIME;
FB:TP;
END_VAR
FB(IN:=BOOL1,PT:=TIME1,Q=>BOOL2,ET=>TIME2);
END_PROGRAM

Popis

Při náběžné hraně vstupního signálu se na výstupu vygeneruje impuls o délce pt.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN ANY_BOOL Vstupní signál False
PT ANY_TIME Délka výstupního impulsu 0 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Výstupní signál
ET TIME Čas od zapnutí vstupního signálu in

Příklad použití