Dokumentace

ISNAN

Název funkce

ISNAN

Volání v ST

PROGRAM ISNAN_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ISNAN(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Porovná hodnotu vstupní proměnné s NaN (Not-A-Number, tj. není číslo). Vrátí TRUE, pokud je hodnota rovna NaN.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnota

Příklad použití