Dokumentace

DATETOTALDAYS

Název funkce

DATETOTALDAYS

Volání v ST

PROGRAM DATETOTALDAYS_DEMO
VAR
D1: DATE;
LR1:LREAL;
END_VAR
LR1 := DATETOTALDAYS(IN1 := D1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající počtu dní od začátku našeho letopočtu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní signál

Příklad použití