Dokumentace

TO_DWORD

Název funkce

TO_DWORD

Volání v ST

PROGRAM TO_DWORD_DEMO
VAR
D1: DWORD;
INT1: INT;
END_VAR
D1:=TO_DWORD(INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup bitovou hodnotu vstupní hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DWORD Výstupní hodnota

Příklad použití

Příklad výpočtu

Vstupní hodnota round ( _TO_ ) floor ceil trunc
5.5 6 5 6 5
3.8 4 3 4 3
2.3 2 2 3 3
-2.3 -2 -3 -2 -2
-3.8 -4 -4 -3 -3
-5.5 -6 -6 -5 -5