Dokumentace

Total Seconds to Time+Date (B98)

Celkem sekund - převod na Čas/Datum

Název bloku

B98_TOTAL_SECONDS_TO_TIME_DATE

Volání v ST

PROGRAM TEST B98
VAR
SINT1,SINT2,SINT3,SINT4,SINT5,SINT7: SINT;
INT6,INT8: INT;
FB : LIB.CORE.V1_0.B98_TOTAL_SECONDS_TO_TIME_DATE;
END_VAR
FB(IN:=GETLOCALTIME(),SEC=>SINT1,MIN=>SINT2,HOUR=>SINT3,DAY=>SINT4,MON=>SINT5,YEAR=>INT6,WDAY=>SINT7,REAMINDAY=>INT8);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok převede celkovou hodnotu datumu a času na dílčí části.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN DT Vstup datumu a času

Výstupy

Výstup Typ Význam
SEC SINT Sekundy
MIN SINT Minuty
HOUR SINT Hodiny
DAY SINT Dny
MON SINT Měsíce
YEAR INT Roky
WDAY SINT Den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)
REMAINDAY INT Počet dní do konce měsíce (poslední den: remainday = 0)

Funkce

Blok převádí celkový čas in referenčního formátu 1.1.1970, 00:00. Výsledný výstupy sec, min, hour, day, mon a year. Například in=3600 výstup je následující: sec=0, min=0, hour=1, day=1, mon=1, year=1970. Kromě toho výstup wday určuje den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota). Všimněte si, že vstupní hodnoty mají být UTC čas. Když in < 0, předpokládá se, že in = 0.

Příklad použití